Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2006

De personele samenstelling van de Tweede Kamer bestond na de verkiezingen van 2006 voor ongeveer eenderde uit nieuwkomers. Enkele Tweede Kamerleden (zoals Ton Heerts, PvdA) waren nog maar vrij recent partijlid geworden. Voor de nieuwe Tweede Kamer gold dat zij behalve tamelijk onervaren ook hoog opgeleid en redelijk regionaal gespreid was. De regionale spreiding verschilde echter per partij, zo had GroenLinks voornamelijk kandidaten uit het Westen van het land hoog op de lijst.

Opmerkelijke kandidaten waren bij de PvdA oud-LPF-Kamerlid Margot Kraneveldt (nummer 36 van de PvdA) en Martin van Haeften, die voorheen actief was bij het GPV en de ChristenUnie. Op de VVD-lijst stond de voormalige lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Fred Teeven. De (oud-)ministers Donner, Verdonk en Pechtold stonden voor het eerst op de kandidatenlijsten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen/Vrouwen

Het aantal vrouwen bleef ongeveer zestig; net zoveel als in de zittende Kamer. De verwachting was dat de nieuwe Kamer uit ongeveer vijf tot acht jongeren (Kamerleden van onder de dertig jaar) zou bestaan en een tiental leden van ouder dan zestig jaar.

2.

Politieke ervaring

Opvallend was dat slechts twaalf Kamerleden kabinetservaring hadden; een aantal dat na de formatie nog lager uitpakte. Met zijn 25-jarige Kamerlidmaatschap was Bas van der Vlies wederom degene met de meeste Kamerervaring. Slechts een tiental leden had meer dan tien jaar Kamer ervaring.

Onder de kansrijke nieuwe kandidaten bevonden zich oud-wethouders van Rotterdam (Marco Pastors, Eén NL), Utrecht (Hans Spekman, PvdA) en Den Haag (Pierre Heijnen, PvdA en Wilbert Stolte, CDA). Ook bij de SP (Emile Roemer uit Boxmeer) en het CDA (Ruud van Heugten uit Helmond) stonden wethouders hoog op de lijst.

Het aantal voormalige fractiemedewerkers lag lager dan voorheen. Eerder kwamen via de fractiestaf onder meer Hans Hoogervorst, Ella Kalsbeek en Wim van de Camp in de Kamer. Op de kandidatenlijsten van 2006 stonden alleen bij de SP relatief veel fractiemedewerkers op de lijst (Renske Leijten, Paul Ulenbelt, Jasper van Dijk). Voor de ChristenUnie was voorlichter Joël Voordewind een kansrijke kandidaat op plaats vier.

Eerste Kamerleden die meedongen voor een plaats in de Tweede Kamer waren de SP-senatoren Ronald van Raak en Tiny Kox. Bij de PvdA was de directeur van het wetenschappelijk bureau, Paul Kalma, een opvallende kandidaat.

Uit de jongerenorganisaties waren onder meer afkomstig de CDA'er Sander de Rouwe, de VVD'er Han ten Broeke, voorzitter Renske Leijten voor SP-jongerenorganisatie ROOD, en de Jonge Socialiste Attje Kuiken.

3.

Regionale spreiding/allochtonen

Op basis van de woonplaats kon worden afgeleid dat met 85 tot 90 leden de westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) sterk vertegenwoordigd bleven. Uit de zuidelijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) was ongeveer een vijfde van alle leden afkomstig. Noord en Oost kregen samen circa 35 leden. Overigens bevonden zich onder de westerlingen ook enkele kandidaten die hun roots elders hadden, zoals de Friese VVD'er Halbe Zijlsta, die toen Utrecht woonde.

Alle grote partijen hadden allochtonen op de lijst, van wie Nebahat Albayrak (nummer twee van de PvdA) de hoogst geplaatste was. Op de VVD-lijst stond de Surinaamse Laetitia Griffith op nummer vijf. De PvdA had in Chantal Gill'ard en Samira Bouchibti nieuwkomers van allochtone herkomst. Bij de SP stond het Amsterdamse raadslid Sadet Karabulut op plaats 15.

4.

Bedrijfsleven en organisaties

In 2006 waren vakbonden niet meer zo sterk vertegenwoordigd op de kandidatenlijst als voorheen. Onder de nieuwkomers waren alleen FNV-bestuurder Ton Heerts (op nummer vijf de hoogste nieuwkomer bij de PvdA) en de SP'er Ulenbelt (Industriebond FNV) kansrijke kandidaten. Niet direct verkiesbaar was Andries van den Berg, een bekend voorman van FNV Spoor. Uit de kring van het CNV kon alleen de CDA'er Ad Koppejan worden genoemd, die in de jaren negentig bij de vervoersbond CNV werkte. Mei Li Vos van het AVV (Alternatief voor Vakbond) kon niet als exponent van de traditionele vakbond worden beschouwd.

Op de VVD-lijst was Enertel-topman Cees Meeuwis (op plaats 25) een opmerkelijke kandidaat. Ook zijn partijgenoten Brigitte van der Burg (nummer 4) en Halbe Zijlstra (nummer 19) waren afkomstig uit het bedrijfsleven. Een ondernemer op de CDA-lijst was Jules Kortenhorst. Hij werkte onder meer bij Shell. Zijn partijgenoot Jack Biskop was zelfstandig ondernemer. Op de PvdA-kandidatenlijst stond de eigenares van een modezaak, Patricia Linhard. Eelke van der Veen (nummer 31 op de PvdA-lijst) was topman van verzekeringsbedrijf Agis.

5.

Ambtelijke ervaring

De ambtelijke wereld is altijd een belangrijke rekruteringsbasis geweest voor nieuwe Kamerleden. Op de kandidatenlijsten van 2006 waren zij echter minder prominent vertegenwoordigd dan voorheen. De PvdA had de Groningse gemeenteambtenaar Marianne Besselink hoog op de lijst (nummer 10) en Attje Kuiken, ambtenaar van BZK, stond op nummer twaalf. Paul Tang had een leidinggevende functie bij het ministerie van Economische Zaken.

Op de lijst van GroenLinks was diplomate en Afghanistan-deskundige Mariko Peters de hoogste nieuwkomer. Zij zou Farah Karimi moeten opvolgen als buitenlandspecialist. De VVD had in Helma Neppérus, inspecteur van de burgerluchtvaart, iemand die carrière heeft gemaakt in de ambtelijke dienst.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over kandidaten voor de Tweede Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over kandidaten opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.