Drs. P. (Paul) Kalma

foto Drs. P. (Paul) Kalma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Voormalig directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, die vier jaar Tweede Kamerlid was. Woordvoerder op het gebied van staatsrechtelijke en bestuurlijke vernieuwing, grondwetsaangelegenheden, maatschappelijk verantwoord ondernemen, medezeggenschap, corporate governance en topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Medeverdediger van twee initiatiefvoorstellen over het referendum. Enkele keren dissident in zijn fractie. Zijn overstap van wetenschap naar politiek verliep mede daardoor niet in alle opzichten gelukkig.

PvdA
in de periode 1989-2010: lid Tweede Kamer, directeur wetenschappelijk instituut partij

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Paul (Paul)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 28 april 1948

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1976

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • wetenschappelijk medewerker WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 1 januari 1977 tot 1 november 1989
  • directeur WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 1 november 1989 tot 1 december 2006
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
  • lid bestuur Stichting dr. J.M. den Uyl-lezing, vanaf 1993

vorige (2/6)
  • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen, van 2007 tot 2010
  • lid bestuur Bart Tromp-stichting, 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Nam in 2007 van Niesco Dubbelboer de verdediging over van een door Duyvendak (GroenLinks) en Van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum
  • Nam in 2007 van Niesco Dubbelboer de verdediging over van een door Duyvendak (GroenLinks) en Van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over invoering van het raadgevend referendum

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Pleitte in zijn boek "Links, rechts en de vooruitgang" in 2004 voor terugkeer naar klassiek sociaaldemocratische uitgangspunten, omdat volgens hem de zakelijkheid te ver is doorgeschoten. De PvdA is volgens hem onder Paars te veel een technocratische bestuurderspartij geworden. Wel zou het groei- en vooruitgangsgeloof moeten worden gematigd, vooral vanwege het milieu.

uit de privésfeer
  • Zijn vader, Bouwe Kalma, was hoofdinspecteur van de jeugd- en zedenpolitie in Rotterdam. Hij was een bekend en actief PSP-lid.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.