Ing. Ch.D.M. (Chantal) Gill'ard MA

foto Ing. Ch.D.M. (Chantal) Gill'ard MA

Rotterdamse, met wortels in 'de West' die ruim drie jaar PvdA-Tweede Kamerlid was. Was voor zij in de Kamer kwam als biotechnologe werkzaam aan de Erasmus Universiteit. In de Kamer hield zij zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en medisch-ethische vraagstukken. Was zeer betrokken bij de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Moest zich begin 2010 vanwege ziekte laten vervangen als Kamerlid en trachtte tevergeefs een hogere plaats op de kandidatenlijst te krijgen dan haar was toebedeeld.

PvdA
in de periode 2006-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Chantal Denise Merville (Chantal)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 6 mei 1970

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 12 december 2018

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2004

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/16)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 9 februari 2010
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 juni 2010 tot 17 juni 2010
  • directeur "Preparing For Life"
  • directeur "International Genetic Alliance"

tijdelijke vervanging Kamerlid
  • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 9 februari en 1 juni 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Keklik Yücel

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

  • lid bestuur Stichting "Hart voor Zuid"
  • voorzitter bestuur The Hague Center for Global Governance, Innovation and Emergence, vanaf 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • In 2008 medeorganisator van een internationale conferentie in de Tweede Kamer over veilig moederschap

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Had een Surinaamse moeder en Antilliaanse vader

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.