Drs. A.J. (Ad) Koppejan

foto Drs. A.J. (Ad) Koppejan

Politicus en ondernemer uit een christelijk Zeeuwse middenstandsgezin, die in 2006 voor het CDA in de Tweede Kamer kwam. Speelde in 2010 een opvallende rol toen hij zich met Kathleen Ferrier lange tijd verzette tegen samenwerking met de PVV. Begon zijn politieke loopbaan als voorzitter van het CDJA en was later medewerker van een CDA-Tweede Kamerlid. Hij was daarna bestuurder van de Vervoersbond CNV en hoofd voorlichting van het Havenbedrijf Amsterdam en vervolgens zelfstandig ondernemer. Als Zeeuws Kamerlid was hij woordvoerder visserij- en waterbeleid en daarnaast hield hij zich bezig met administratieve lasten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voornaam tegenstander van het ontpolderen van de Hedwigepolder. Energiek en werkzaam Kamerlid.

CDA
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Adriaan Jacobus (Ad)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoutelande (Zld.), 2 oktober 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • ondernemer/eigenaar/directeur "Swinth" (consultancy, ontwikkelen van internetconcepten en -producten en projectmanagement van internet- en communicatieprojecten) en E-Grant (ondersteunen van online dienstverlening van overheden), vanaf januari 1999 (tevens directeur retailplatform.com b.v. en Elsenbeheer b.v.)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
 • project- en interim-manager, Bureau Berenschot, vanaf september 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Onderlinge Verzekeringsmaatschappij "Het Zuiden", vanaf juli 2015
 • lid en voorzitter CvTA (College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten), vanaf 1 juli 2018

vorige (2/3)
 • columnist "NRC Handelsblad", van september 2011 tot december 2011
 • voorzitter bestuur "Stichting Veere"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • voorzitter Comité van aanbeveling Stichting voor stimulering van topsportjudo voor jongeren in Zeeland
 • lid comité van aanbeveling Scratch Messiah Zeeland

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 2007-2010 tevens bezig met het arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bracht in 2012 een initiatiefnota uit over acquisitiefraude en spookfacturen (32.233)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich met Ab Klink en Kathleen Ferrier in de CDA-Tweede Kamerfractie tegen samenwerking met de PVV. Op het buitengewone partijcongres op 2 oktober 2010 riep hij op tegen een resolutie te stemmen waarmee het groene licht werd gegeven voor voortzetting van de formatie. Op 5 oktober schaarde hij zich in de fractie echter wel achter het regeerakkoord, al behield hij de vrijheid om bij concrete voorstellen tegen te stemmen.
 • Lid van het Slangenburgberaad, een groep van 250 CDA'ers die zich bezighoudt met de toekomstige koers van de partij
 • Trok zich in 2012 terug als Tweede Kamerkandidaat, nadat hij op de ontwerp-kandidatenlijst op plaats negentien was gezet

uit de privésfeer
 • Komt uit een vrijgemaakt-gereformeerd gezin
 • Zijn echtgenote is Statenlid in Zeeland

verkiezingen
 • Was in 1998 nummer 37 op de CDA-kandidatenlijst en werd niet gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.