Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier

foto Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier

Bevlogen en idealistische christendemocratische politica; jongste dochter van de eerste Surinaamse president. Was secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland), de organisatie van migrantenkerken in Nederland. Daarvoor was zij onder andere ontwikkelingswerker in Latijns Amerika. Werd in 2002 Tweede Kamerlid voor het CDA en hield zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. In 2010 was zij met Ad Koppejan in de CDA-fractie opposante tegen de samenwerking met de PVV. Kon worden beschouwd als vertegenwoordigster van de christelijke migranten.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Kathleen Gertrud (Kathleen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Paramaribo (Suriname), 8 maart 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1999

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • docent Spaanse taal en cultuur, Hong Kong Baptitst University, vanaf 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 20 september 2012
 • secretaris Latijns Amerika, Gereformeerde Kerken in Nederland, van 1996 tot 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Stichting Geuzenverzet 1940-1945, vanaf 7 september 2018
 • voorzitter commissie beoordelen opzet van het toekomstige slavernijmuseum, vanaf mei 2018 (namens de gemeente Amsterdam)

vorige (2/30)
 • lid Raad van Toezicht NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging)
 • lid bestuur Marga Klompé Stichting

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter Meerpartijen Initiatief HIV/AIDS
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 11 november 2010

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/10)
 • lid Comité van Aanbeveling organisatie van Armeense Christenen
 • lid Comité van Aanbeveling IBISS (maatschappelijk werk in Brazilië), vanaf 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in 2010 met Ab Klink en Ad Koppejan in de CDA-Tweede Kamerfractie tegen samenwerking met de PVV. Op het buitengewone partijcongres op 2 oktober 2010 riep zij op tegen een resolutie te stemmen waarmee het groene licht werd gegeven voor voortzetting van de formatie. Op 5 oktober schaarde zij zich in de fractie echter wel achter het regeerakkoord, al behield zij de vrijheid om bij concrete voorstellen tegen te stemmen.

uit de privésfeer
 • Werd door haar ouders vernoemd naar de beroemde Engelse zangeres Kathleen Ferrier, maar kan volgens eigen zeggen zelf niet zingen
 • Haar ouders waren beide aanvankelijk werkzaam als leraar
 • Zij is gehuwd met een predikant

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.