Mr. N. (Nebahat) Albayrak

foto Mr. N. (Nebahat) Albayrakvergrootglas

In Rotterdam-Zuid opgegroeide dochter uit een Turks gastarbeidersgezin, die voor de PvdA Tweede Kamerlid en staatssecretaris was. In de Kamer woordvoerster justitie en defensie. Was daarvoor werkzaam bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (directie coördinatie Integratiebeleid minderheden). In het kabinet-Balkenende IV had zij als staatssecretaris onder meer vreemdelingen- en asielbeleid in haar takenpakket en voerde zij een 'pardonregeling' door. Nadien opnieuw Kamerlid en voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Vanwege haar zakelijke opstelling een ook door tegenstanders gerespecteerde politica. Is sinds 2012 vicepresident communications bij een Shell-divisie.

PvdA
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornaam (roepnaam)

Nebahat (Nebahat)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sirkisla (Sivas, Turkije), 10 april 1968

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker Landelijk Bureau Racismebestrijding te Utrecht, 1990
 • beleidsmedewerker internationale zaken en Europese Zaken, Bureau van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van december 1993 tot augustus 1995
 • beleidsmedewerker directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden, ministerie van Binnenlandse Zaken, van augustus 1995 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Justitie, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 2010 tot 12 april 2011
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012
 • vicepresident communications, Upstream International, Shell Nederland, vanaf 5 november 2012

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Vreemdelingen- en asielbeleid (niet inbegrepen de Rijkswet op het Nederlanderschap); b. Immigratie- en Naturalisatiedienst; c. Centrale Opvang Asielzoekers; d. Dienst Terugkeer en Vertrek; e. Executie strafrechtketen (DJI, TBS); f. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 12 april en 2 augustus 2011 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Myrthe Hilkens

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 31 oktober 2002 de ministers Donner en Remkes over het veiligheidsplan (28.660 )

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in juni 2007 in de Tweede Kamer met succes het kabinetsbesluit over een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die nog onder het regime van de vorige Vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) asiel hadden gevraagd. Had eerder, in april, een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over extra middelen voor de gemeenten voor huisvesting en inburgering van deze groep. (31.018 )
 • Bracht in 2008 een beleidsbrief uit over het Terugkeerbeleid. Hierin staan maatregelen om de asielprocedure zorgvuldiger en sneller te laten verlopen. De terugkeer van afgewezen asielzoekers moet daardoor worden bevorderd. Er komt een rust- en voorbereidingstermijn in de asielprocedure, waarin onder meer de identiteit en nationaliteit wordt onderzocht. De algemene asielprocedure is maximaal acht dagen. Er zal zo snel mogelijk worden begonnen met terugkeer; de begeleiding voor terugkeer wordt uitgebreid. (29.344 )
 • Diende in 2009 een wijziging van de Vreemdelingenwet in om de toelatingsprocedure te verbeteren en versnellen en verdedigde dit voorstel in de Tweede Kamer. De wet werd door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (31.994 )
 • Kwam in 2009 samen met minister Hirsch Ballin met voorstellen voor een strengere aanpak van vreemdelingen die voor criminaliteit of overlast zorgen. Dit houdt in dat de verblijfsvergunning eerder wordt ingetrokken. Het gaat hier om veelplegers en plegers van ernstige delicten, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, drugs- en wapenhandel. Zowel het beleid als de uitvoering wordt aangescherpt, zodat criminele vreemdelingen sneller kunnen worden aangepakt en eventueel ongewenst verklaard en uitgezet kunnen worden. (19.637 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2010 de wet Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen Nederland en België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen tot stand. Hiermee wordt België geholpen met de acute behoefte aan meer celcapaciteit. (32.215 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Het gezin Albayrak kwam in 1970 naar Nederland
 • Haar vader was steigerbouwer bij Shell, haar moeder was inpakster bij Van Nelle

woonplaats
Rotterdam

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Ahmet Olgun, "De snelle opmars van het Kamerlid Nebahat Albayrak", NRC Handelsblad, 18 februari 2002
 • Menno van Dongen en Ron Meerhof, "'Ik ben zo trots op ons'", De Volkskrant, 5 januari 2007
 • Yvonne Doorduyn en Remco Meijer, "'Ik ben kennelijk een modelrol', De Volkskrant, 20 maart 2010
 • Mensje Melchior, "Het fotoalbum van ... Nebahat Albayrak", AD Weekend, 22 mei 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.