Drs. J.J.G.M. (Jack) Biskop

foto Drs. J.J.G.M. (Jack) Biskop

Uit de onderwijssector afkomstig CDA-Tweede Kamerlid uit Roosendaal. Zat met een korte onderbreking zes jaar in de Tweede Kamer, waar hij het woord voerde over middelbaar beroepsonderwijs. Was daarnaast ondervoorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken. Hij was daarvoor als psycholoog en vestigingsmanager verbonden aan een consultancybureau en was zelfstandig organisatieadviseur. Gemeenteraadslid in zijn woonplaats en Statenlid in Noord-Brabant en actief in de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie. Van 2010 tot en met 2012 was hij voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee. Beminnelijke, relativerende Brabander.

CDA
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacobus Johannes Gerardus Maria (Jack)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roosendaal (gem. Roosendaal en Nispen), 15 januari 1956

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1 mei 1978

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 2010 tot 20 september 2012
 • directeur-eigenaar organisatieadviesbureu "Alwis" te Roosendaal, vanaf april 2013
 • directeur-bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk, vanaf juli 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zet te Tilburg, vanaf 1 januari 2015
 • voorzitter Stichting "de Plus van Surplus" (ondersteuning Surplus, regionale organisatie voor welzijn, zorg en wonen), vanaf februari 2015

vorige (2/7)
 • lid Raad van Advies Zorgboerderij "Kakelbont" te Dinteloord
 • lid Interparlementaire Raadgevende Beneluxraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie economische zaken (Provinciale Staten van Noord-Brabant), van maart 1999 tot maart 2003
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2009 tot 17 juni 2010

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2011 de verdediging over van een in 2009 door Jan Jacob van Dijk ingediend initiatiefwetsvoorstel in over aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen. De wet heeft als doel een helder wettelijk kader te scheppen voor de te volgen procedures en termijnen bij de procedure voor opname van een nieuwe school op het gemeentelijk plan van scholen, door middel van codificatie van de bestaande praktijk. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de periode waarin nieuw bekostigde scholen niet voldoen aan cruciale deugdelijkheidseisen tot een minimum te beperken. Het wetsvoorstel werd in 2012 aangenomen. De wet verscheen in Staatsblad 2012, nr. 652. (32.007)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was informateur bij de vorming van het college van B&W in Zundert
 • Behoorde op 2 oktober 2010 op het buitengewone CDA-congres tot de tegenstanders van het gedoogakkoord met de PVV
 • Lid van het Slangenburgberaad, een groep van 250 CDA'ers die zich bezighoudt met de toekomstige koers van de partij

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.