A.J.M. (Ton) Heerts

foto A.J.M. (Ton) Heerts

Uit Twente afkomstige vakbondsman en beroepsmilitair die drieënhalf jaar Tweede Kamerlid was voor de PvdA. Begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee en trad daarna in dienst van de vakbond. Was voor CNV-bestuurder, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair Personeel en bestuurder (vicevoorzitter) van de vakcentrale FNV. In de Kamer hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met sociale zaken en financiën. Na het vertrek van Aleid Wolfsen werd hij justitiewoordvoerder. In juni 2012 werd hij voorzitter van 'de VakBeweging' en daarna van de FNV. Dat bleef hij tot mei 2016. Van september 2016 tot december 2019 was hij voorzitter van de MBO Raad en sinds december 2019 burgemeester van Apeldoorn.

PvdA
in de periode 2006-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antonius Joseph Maria (Ton)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tubbergen, 12 december 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf juni 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1 juni 2013 tot 1 juli 2016
 • voorzitter MBO-raad, van 1 september 2016 tot 1 december 2019
 • burgemeester van Apeldoorn, vanaf 18 december 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • lid bestuur Stichting "Scoren in de wijk", vanaf 2017
 • lid Raad van Advies Nationaal Park 'De Hoge Veluwe'

vorige (2/12)
 • lid Raad van Commissarissen F.C. Twente'65, van mei 2015 tot 1 oktober 2017
 • voorzitter commissie schadeafhandeling beroepsziekten, van 1 juli 2019 tot mei 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Nam in 2008 van Aleid Wolfsen de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)
 • Voerde in 2009, als vervanger van zijn fractiegenoot Paul Tang, het woord bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was als CNV-bestuurder nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe Politiewet en de herstructurering van de Nederlandse Politie; alsmede de taakuitbreiding van de Koninklijke Marechaussee in Schiphol
 • In 1999 stapte hij met de gehele Marechausseevereniging van het CNV over de FNV
 • Volgens 'Elsevier' was hij de bron voor een artikel in 'De Volkskrant' in 2007 over betrokkenheid van Nederlandse militairen bij martelingen in Irak

uit de privésfeer
 • Fan van F.C. Twente'65

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.