A.J.M. (Ton) Heerts

foto A.J.M. (Ton) Heerts
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Uit Twente afkomstige vakbondsman en beroepsmilitair die drieënhalf jaar Tweede Kamerlid was voor de PvdA. Begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee en trad daarna in dienst van de vakbond. Was voor CNV-bestuurder, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair Personeel en bestuurder (vicevoorzitter) van de vakcentrale FNV. In de Kamer hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met sociale zaken en financiën. Na het vertrek van Aleid Wolfsen werd hij justitiewoordvoerder. In juni 2012 werd hij voorzitter van 'de VakBeweging' en daarna van de FNV. Dat bleef hij tot mei 2016. Van september 2016 tot december 2019 was hij voorzitter van de MBO Raad en sinds december 2019 burgemeester van Apeldoorn.

PvdA
in de periode 2006-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Antonius Joseph Maria (Ton)

geboorteplaats en -datum
Tubbergen, 12 december 1966

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf juni 2006

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • directeur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (V-fonds), van 1 februari 2011 tot 31 december 2016
 • interim-voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 23 juni 2012 tot 1 juni 2013
 • voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1 juni 2013 tot 1 juli 2016
 • voorzitter MBO-raad, van 1 september 2016 tot 1 december 2019
 • burgemeester van Apeldoorn, vanaf 18 december 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/9)
 • lid Raad van Advies Oorlogsgravenstichting
 • penningmeester Schuldenlab

vorige (2/17)
 • duovoorzitter SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), vanaf 2018 (samen met Ineke Dezentjé Hamming)
 • voorzitter commissie schadeafhandeling beroepsziekten, van 1 juli 2019 tot mei 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Een door hem in 2007 ingediende en aangenomen motie leidde tot een wetswijziging waardoor de WAO zodanig werd aangepast dat werken aantrekkelijker werd voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten die waren uitgezonderd van de herbeoordelingen met het aangescherpte Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.
 • Nam in 2008 van Aleid Wolfsen de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)
 • Voerde in 2009, als vervanger van zijn fractiegenoot Paul Tang, het woord bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was als CNV-bestuurder nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe Politiewet en de herstructurering van de Nederlandse Politie; alsmede de taakuitbreiding van de Koninklijke Marechaussee in Schiphol
 • In 1999 stapte hij met de gehele Marechausseevereniging van het CNV over de FNV
 • Volgens 'Elsevier' was hij de bron voor een artikel in 'De Volkskrant' in 2007 over betrokkenheid van Nederlandse militairen bij martelingen in Irak

uit de privésfeer
 • Fan van F.C. Twente'65

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Elsje Jorritsma en Claudia Kammer, "Ambities van een rechtse PvdA'er. De PvdA verwacht veel van oud-marechaussee en oud-vakbondsman Ton Heerts", NRC Handelsblad, 8 januari 2007
 • Ria Cats, "Krachtige Ton Heerts is er niet voor watjes", Het Financieele Dagblad, 21 juni 2012
 • Frits Conijn, 'Militair die van zijn hart geen moordkuil maakt', Het Financieele Dagblad, 15 januari 2016
 • Thijs Broer en Map Oberndorff, 'Ton Heerts: een bijna bovenmenselijke taak', Vrij Nederland, 15 januari 2016

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.