Mr. A. (Aleid) Wolfsen

foto Mr. A. (Aleid) Wolfsenvergrootglas

Aleid Wolfsen (1960) was van 1 januari 2008 tot 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht. Hij was van 23 mei 2002 tot 1 januari 2008 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Eerder was hij rechter in Amsterdam en vicepresident van de rechtbank in Haarlem. Als Kamerlid was de heer Wolfsen woordvoerder justitie (strafrecht, terrorismebestrijding, rechtshandhaving, Openbaar Ministerie, personen- en burgerlijk recht). Verder hield hij zich bezig met Antilliaanse aangelegenheden. Sinds 1 augustus 2016 is hij voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

PvdA
in de periode 2002-2014: lid Tweede Kamer, burgemeester van Utrecht

Voornaam (roepnaam)

Aalt (Aleid)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kampen, 23 februari 1960

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker parket, Arrondissementsrechtbank te Zwolle, van 1980 tot 1982
 • griffier Arrondissementsrechtbank te Zwolle, van 1992 tot 1995
 • lid gemeenteraad van Oldebroek, van 1994 tot 1998
 • hoofd afdeling juridische zaken en beleid, directie rechtspleging, ministerie van Justitie, van 1995 tot 1998
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 1998 tot 2001
 • vicepresident Arrondissementsrechtbank te Haarlem, van 2001 tot 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 1 januari 2008
 • burgemeester van Utrecht, van 2 januari 2008 tot 1 januari 2014
 • voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, vanaf 1 augustus 2016

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2004 samen met Ruud Luchtenveld (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. Het wetsvoorstel werd in 2007 aanvaard. (29.934 )
 • Nam in 2005 samen met Frans Weekers (VVD) het initiatief tot het houden van een parlementair onderzoek naar de praktijk van het TBS-systeem
 • Diende in 2006 samen met Joost Eerdmans (LPF) een initiatiefwetsvoorstel in over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen en over het strafmaximum voor het doden van andermans dieren (30.511 )
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. Vanaf 2007 werd dit voorstel medeverdedigd door Wim van de Camp (CDA) en Ed Anker (ChristenUnie). (30.538 )
 • Was in 2006 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het rapport inzake de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost

Wetenswaardigheden

woonplaats
Utrecht

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.