Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste werknemersvereniging van Nederland. Zij is in 1982 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).

In feite bestaat de FNV uit zestien zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van onze maatschappij. Deze FNV-bonden werken samen in de vakcentrale. De vakcentrale FNV coördineert en regelt zaken die boven de afzonderlijke bedrijfstakken uitstijgen.

Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, een van de meest effectieve instrumenten om de belangen van de leden te waarborgen. Daarin bedingen de professionele onderhandelaars van de FNV een betere beloning, fatsoenlijke arbeidstijden, een goed pensioen en, indien nodig, bij- en/of omscholing.

Verder staat de bond werknemers bij door middel van individuele rechtshulpverlening bij problemen met werk of inkomen.

De besluitvormende organen binnen de FNV zijn het ledenparlement, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het FNV-beleid en staat onder leiding van de voorzitter van de FNV. Het ledenparlement controleert het dagelijks bestuur.