Mr.ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp

foto Mr.ing. W.G.J.M. (Wim) van de Campvergrootglas

Wim van de Camp (1953) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens het CDA deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Hij is lid van de commissie vervoer en toerisme. De heer Van de Camp was van 3 juni 1986 tot 14 juli 2009 Tweede Kamerlid. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij juridisch medewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij was in de Tweede Kamer onder meer woordvoerder onderwijs, justitie en asielbeleid en voorzitter van de vaste commissies voor Justitie en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens was hij enige tijd fractiesecretaris. De heer Van de Camp was lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen van 2009.

CDA
in de periode 1986-heden: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Gerardus Johannes Maria (Wim)

personalia

geboorteplaats en -datum
Oss, 27 juli 1953

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1972 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)

hoofdfuncties/beroepen

 • juridisch beleidsmedewerker, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1 augustus 1982 tot 16 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 2009
 • lid Europees Parlement, vanaf 14 juli 2009

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich aanvankelijk vooral bezig met onderwijs en was in de periode 2002-2006 woordvoerder justitie.
 • Diende in 1999 een initiatiefwetsvoorstel in over het scheppen van de mogelijkheid voor burgemeesters om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen, waar op aanwezigheid van wapens mag worden gecontroleerd. Dit wetsvoorstel werd in 2002 wet (Stb. 420). (26.865)
 • Interpelleerde op 7 september 2000 de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de observatie van smokkel van Chinese vluchtelingen (27.278)
 • Diende in 2005 samen met zijn collega's Klaas de Vries (PvdA), Ruud Luchtenveld (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Doel is onder meer uitbreiding van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en betere bescherming van getuigen. Het voorstel werd in 2008 door de Eerste Kamer aangenomen. (30.415)
 • Was vanaf 2007 samen met Ed Anker (CU) medeverdediger van een door Aleid Wolfsen (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)

als Europarlementariër


op het gebied van de EU
 • Maakte zich sterk voor een 'Oranjeberaad', waar alle Nederlandse Europarlementariërs zaken die voor Nederland van belang zijn zouden doornemen
 • Rapporteur over regelgeving voor twee- of driewielige voertuigen en vierwielers
 • Hekelt de eurosceptische houding onder Nederlandse politici. Heeft veelvuldig aangegeven dat het lidmaatschap van de EU Nederland veel meer oplevert dan dat het kost, en dat de vervelende kanten van Europa daar niet tegen opwegen
 • Rapporteur met betrekking tot de onderhandelingen over TiSA, de internationale overeenkomst over de handel in diensten
 • Rapporteur voor het dossier over het openenen van de nationale spoormarkten voor binnenlandse passagiersvervoer

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was landbouwer

woonplaats
's-Gravenhage

e-mailadres
wim.vandecamp@europarl.europa.eu

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Ruud van Heese, "Meester Wim gaat naar Brussel. Profiel Wim van de Camp", Trouw, 26 september 2008

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.