Mr.ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp

foto Mr.ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp
bron: Europees Parlement

Wim van de Camp (1953) was van 14 juli 2009 tot 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement. Hij maakte namens het CDA deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Hij was lid van de commissie vervoer en toerisme. De heer Van de Camp was van 3 juni 1986 tot 14 juli 2009 Tweede Kamerlid. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij juridisch medewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de Tweede Kamer was hij onder meer woordvoerder onderwijs, justitie en asielbeleid en voorzitter van de vaste commissies voor Justitie en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens was hij enige tijd fractiesecretaris. De heer Van de Camp was lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen van 2009.

CDA
in de periode 1986-2019: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Gerardus Johannes Maria (Wim)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oss, 27 juli 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1972 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • juridisch beleidsmedewerker, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1 augustus 1982 tot 16 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 2009
 • lid Europees Parlement, van 14 juli 2009 tot 2 juli 2019

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • speciaal adviseur eurocommissaris Valean
 • liid bestuur EIPA (European Institute for Public Administration), vanaf 1 oktober 2020

vorige (2/17)
 • lid Raad van Toezicht SCO-Lucas schoolbestuur, regio Haaglanden
 • lid Raad van Advies Famostar B.V. te Velp (producent noodverlichting), van april 2009 tot april 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 november 2006 tot 1 april 2009
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 20 januari 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2005 samen met zijn collega's Klaas de Vries (PvdA), Ruud Luchtenveld (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Doel is onder meer uitbreiding van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en betere bescherming van getuigen. Het voorstel werd in 2008 door de Eerste Kamer aangenomen. (30.415)
 • Was vanaf 2007 samen met Ed Anker (CU) medeverdediger van een door Aleid Wolfsen (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)

als Europarlementariër

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.op het gebied van de EU (2/8)
 • Schreef in 2018 als rapporteur een verslag over geautomatiseerde en autonome vervoersmiddelen
 • Schreef in 2018 als rapporteur een verslag over de minimumeisen voor rij- en rusttijden van chauffeurs

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • 'Overleefde' tweemaal een poging om een einde te maken aan zijn Kamerlidmaatschap
 • Het 'klasje van Camp', waarin hij zijn jonge collega's wegwijs maakt in het Kamerwerk, is spreekwoordelijk geworden
 • Lid van het Slangenburgberaad, een groep van 250 CDA'ers die zich bezighoudt met de toekomstige koers van de partij

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.