Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

foto Ir. B.J. (Bas) van der Vlies
bron: SGP

Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim acht jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 fractievoorzitter en partijleider. Voerde in de Kamer het woord over uiteenlopende onderwerpen. Minzame, hardwerkende volksvertegenwoordiger die zich dienstbaar opstelde en geen eerzucht kende. Als nestor ontwikkelde hij zich, ondanks het tamelijk politieke isolement van zijn partij, tot het staatsrechtelijk en 'zedelijk' geweten van de Kamer. Waarschuwde geregeld tegen verruwing van de parlementaire mores.

SGP
in de periode 1981-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Bastiaan Johannis (Bas)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 29 juni 1942

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 7 november 2021

3.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1961

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • plaatsvervangend rector "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1973 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 2 juni 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 juni 2010
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 10 mei 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid Generale Synode Hersteld Hervormde Kerk, van 11 februari 2010 tot 1 juli 2016
 • secretaris Raad van Toezicht Stichting voor gehandicaptenzorg “Adullam”, van 2010 tot 2015 (zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking)

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 17 juni 2010
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Zorgde er in 2008 voor dat er een zogenoemde jonge boerenregeling kwam, waardoor jonge boeren die het ouderlijk bedrijf wilden overnemen financieel werden gesteund
 • Gaf de aanzet tot een in 2009 aangenomen regeling om mantelzorgers een uitkering te geven als waardering voor hun werk

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 al op de kandidatenlijst van de SGP
 • Was in de jaren 2007-2010 driemaal tijdens een vergadering fungerend Kamervoorzitter

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.