Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

foto Ir. B.J. (Bas) van der Vliesvergrootglas

Politiek voorman van de SGP, die als nestor van de Tweede Kamer gezag verwierf. Studeerde weg- en waterbouw en was werkzaam in het onderwijs. Kwam in 1981, na ruim tien jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 fractievoorzitter en partijleider. Voerde in de Kamer het woord over uiteenlopende onderwerpen. Minzame, hardwerkende volksvertegenwoordiger die zich dienstbaar opstelde en geen eerzucht kende. Als nestor ontwikkelde hij zich, ondanks het tamelijk politieke isolement van zijn partij, tot het staatsrechtelijk en 'zedelijk' geweten van de Kamer. Waarschuwde geregeld tegen verruwing van de parlementaire mores.
SGP
in de periode 1981-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Bastiaan Johannis (Bas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 29 juni 1942

levensbeschouwing
Hersteld Hervormde Kerk

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1961

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar wiskunde, "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1967 tot 1981
 • plaatsvervangend rector "College Blaucapel", Christelijke School voor v.w.o. en h.a.v.o. te Utrecht, van 1973 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 2 juni 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 juni 2010
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 10 mei 2010

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 17 december 1997 minister-president Kok en minister Borst over uitspraken van laatstgenoemde over het wetsvoorstel herstructurering varkenshouderij, waarbij het leek alsof zij afstand nam van het kabinetsbeleid en (impliciet) steun gaf aan wijzigingsvoorstellen van de D66-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 2001 samen met Anke van Blerck-Woerdman (VVD), Rob Oudkerk (PvdA) en Siem Buijs (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)
 • Interpelleerde op 3 juli 2002 minister Borst over de door haar afgegeven vergunning aan de zgn. 'abortusboot' van de organisatie 'Womens on Waves' om overtijdbehandelingen aan te bieden op zee (28.460)
 • Diende in december 2006 samen met Sharon Gesthuizen (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van de zondagsopenstelling van winkels op grond van de toerismebepaling. Een geamendeerd regeringsvoorstel met minder vergaande strekking werd wel aangenomen. (30.914)
 • Gaf de aanzet tot een in 2009 aangenomen regeling om mantelzorgers een uitkering te geven als waardering voor hun werk

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was leraar (MULO-school)

woonplaats
Maartensdijk (Utr.)

publicaties/bronnen

publicaties
"Elke dag van de partij" (2009)

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Steffie Kouters, "Wij gaan opgewekt door het leven", Volkskrant Magazine, 26 november 2005
 • Meindert van der Kaaij, "Wars van elke ijdelheid", Trouw, 9 juni 2006
 • "Ik hou van gedegenheid", Het Financieele Dagblad, bijlage FDPersoonlijk, 10 juni 2006
 • "Meer roeping dan ambitie", Nederlands Dagblad, 10 juni 2006
 • Sandra Heerma van Vos en Coen van Zwol, "Bas van der Vlies heeft alles aan God te danken", NRC Handelsblad, 7 januari 2008
 • Lex Oomkes en Karen Zandbergen, "Na 29 jaar trouwe dienst", Trouw, 18 juni 2010

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.