Drs. M.G.Th. (Marco) Pastors

foto Drs. M.G.Th. (Marco) Pastors

Marco Pastors (1965) was voorman van de partij Eén NL, die meedeed met de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Van april 2002 tot november 2005 was hij wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Rotterdam en sinds de verkiezingen van maart 2006 was hij fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad. Eerder was de heer Pastors als bedrijfseconoom werkzaam in het bedrijfsleven. Per 1 februari 2012 werd hij bij de gemeente Rotterdam directeur nationaal programma 'Kwaliteitssprong Zuid'.

Eén NL
in de periode 2006: kandidaat Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marcus Gerhardus Theodorus (Marco)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Beneden-Leeuwen (gem. Wamel, Gld.), 10 september 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Leefbaar Rotterdam, vanaf 2002 (lokale partij)
 • Eén NL, vanaf 23 augustus 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

 • adviseur bij adviesbureau "B&A" te 's-Gravenhage, van 1 september 2008 tot 1 februari 2012 (drie dagen per week, houdt zich bezig met verbetering van dienstverlening van de overheid)
 • directeur nationaal programma 'Kwaliteitssprong Zuid', gemeente Rotterdam, vanaf 1 februari 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid, vanaf februari 2012
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, vanaf september 2022

vorige (2/3)
 • bemiddelaar bij de vraag hoe het vermogen van de radiozendmasten op een veilige manier op peil gebracht kan worden, augustus 2011
 • lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten, van januari 2014 tot november 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Zette zich als wethouder in voor een strenger vestigingsbeleid, voor de bouw van huizen voor middengroepen om zo de uitstroom van die groep te beperken en voor herstel van het sociale evenwicht in de stad.
 • In 2005 kwam de zogenaamde Rotterdamwet (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) tot stand, die Rotterdam meer mogelijkheden gaf om de grootstedelijke problematiek aan te pakken onder andere door regulering van de woningmarkt (spreiding). Hij had zich als wethouder hiervoor sterk gemaakt.
 • Op 8 november 2005 nam de gemeenteraad van Rotterdam met 23 tegen 20 stemmen een door GroenLinks tijdens een interpellatie ingediende motie van wantrouwen aan. Ook coalitiegenoot CDA gaf steun aan die motie. Pastors had in het informatieblad van het dekenaat Rijnmond (IDee) gezegd dat moslims hun religie vaak gebruiken als reden voor hun gedrag. In maart 2005 had de gemeenteraad hem, na uitspraken over moslims in een krant, opgedragen alleen over moslims te spreken als dat direct te maken had met zijn wethoudersportefeuille. Een motie van wantrouwen was toen met 23 tegen 21 stemmen verworpen. Pastors erkende toen zich ongenuanceerd te hebben uitgelaten en betuigde daarover zijn spijt.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.