Profiel nieuwe Tweede Kamer 2017

Het 'gemiddelde' Tweede Kamerlid na de verkiezingen van 2017 is man, hoog opgeleid, tussen de 41 en 50 jaar en afkomstig uit de Randstad. Hij is eerder werkzaam geweest bij de overheid of een politiek-maatschappelijke organisatie en heeft relatief weinig 'Haagse' ervaring. Het aantal vrouwen ligt lager dan in de vorige periode. Er zijn 54 vrouwelijke Kamerleden. Het aantal nieuwkomers is met 58 hoog. Dertien leden keren terug in de Kamer (van wie enkelen overigens alleen als vervanger tijdelijk Tweede Kamerlid zijn geweest).

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhoudingen in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding onder de leden van deze Kamer.

3.

Afkomst

Onder de 150 Kamerleden zijn 13 van niet-Nederlandse afkomst. Onder hen zijn 6 van Marokkaanse afkomst en 7 van Turkse afkomst. Jesse Klaver, Vera Bergkamp en Malik Azmani hebben een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder.

De fracties van PVV, PvdA, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en FVD hebben geen leden met een niet-Nederlandse achtergrond.

4.

Nieuwkomers/Leeftijd

De meest ervaren Tweede Kamerleden (gelet op het aantal dagen in de Tweede Kamer) zijn Kees van der Staaij (SGP) die sinds de verkiezingen van 1998 onafgebroken in de Kamer zit. Hij wordt gevolgd door Khadija Arib (PvdA) en Geert Wilders (PVV), die ook in 1998 in de Kamer kwamen.

Er zijn 71 leden die geen zitting hadden in de afgetreden Kamer. Van hen hebben er 58 geen enkele (Haagse) parlementaire ervaring. De gemiddelde Kamerervaring is 3,9 jaar.

In de D66-fractie zit het jongste Kamerlid, in die van 50PLUS de oudste. Jongste is Rens Raemakers met 25 jaar en oudste is Martin van Rooijen met 74 jaar. De gemiddelde leeftijd is 44,5 jaar.

5.

Leeftijdsverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling in deze Kamer.

6.

Bestuurlijke ervaring

Opnieuw hebben de meeste Kamerleden een bestuurlijke achtergrond. In de Kamer komen zes (oud-)ministers (vijf uit Rutte II en Alexander Pechtold uit Balkenende II). Er komen vier (oud-)staatssecretarissen in de Kamer, van wie Martin van Rooijen dat veertig jaar geleden was. Hij is met vier PVV-nieuwkomers ook één van de vijf nieuwkomers die uit de Eerste Kamer overkomen. Kathalijne Buitenweg, Jeanine Hennis, Vicky Maeijer en Barry Madlener hebben in het Europees Parlement gezeten.

Er zitten twee (oud-)burgemeesters in de Kamer: Pechtold en de VVD-nieuwkomer Albert van den Bosch, die burgemeester van Zaltbommel was. Voormalige Wethouders vormen een grote groep in de nieuwe Kamer, met uit de grote steden Asscher (Amsterdam), Harbers en Grashoff (Rotterdam) en Van Engelshoven en Dekker ('s-Gravenhage). In totaal zijn vijftien leden wethouder geweest en daarnaast was Nevin Özütok bestuurder van een Amsterdams stadsdeel. Negentien leden zijn gemeenteraadslid geweest en er zijn acht voormalige Statenleden. Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren heeft ervaring als waterschapsbestuurder.

Nieuwkomers uit de partij- of fractieorganisatie zijn onder anderen de SP'ers Bart van Kent, Peter Kwint en Maarten Hijink en de GroenLinks-leden Tom van der Lee en Bart Snels. Bij de VVD komen twee voormalige PA's (persoonlijk assistenten) in de fractie: Bente Becker en Sophie Hermans. Bij de PvdD is Femke Merel Arissen fractiemedewerker in zowel gemeenteraden als in de Tweede Kamer.

Leden met een vakbondachtergrond zijn de PvdA'er Gijs van Dijk, Dennis Wiersma van de VVD, Cem Lacin en Lilian Marijnissen van de SP en Corrie van Brenk van 50PLUS. Van de terugkerende leden waren Linda Voortman (GL) en Michel Rog (CDA) vakbondsbestuurder.

In de Kamer komen naast Ockje Tellegen (VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) twee nieuwkomers met een verleden als diplomaat: Achraf Bouali (D66) en Sven Koopmans (VVD). Uit de rechterlijke macht komen, naast PVV'er Raymond de Roon, de nieuwelingen Chris van Dam (CDA) en Maarten Groothuizen (D66), die beiden officier van justitie waren. Met Theo Hiddema (FvD) komt er naast Foort van Oosten een tweede advocaat. Vier zittende leden hebben een militaire achtergrond (André Bosman, Hanke Bruins Slot, Raymond Knops en Anne Mulder).

Het bedrijfsleven is vooral indirect vertegenwoordigd. VVD'er Jan Middendorp werkte in het internationale bankwezen en Zohair el Yassini (VVD) was werkzaam bij een bedrijf dat start-ups ondersteunt. Martin van Rooijen werkte geruime tijd bij Shell. Door de via voorkeurstemmen gekozen Maurits von Martels komt er in de CDA-fractie naast Jaco Geurts een tweede behartiger van landbouwbelangen.

Diverse leden komen uit maatschappelijke organisaties. Bij GroenLinks zijn dat Tom van der Lee (OxfamNovib), Suzanne Kröger (Greenpeace), Corinne Ellemeet (Natuur- en milieufederaties) en Lisa Westerveld (voorheen studentenvakbond en later bij de Algemene Onderwijsbond), bij het CDA Joba van den Berg (Bouwend Nederland) en bij D66 Tjeerd de Groot van de Nederlandse Zuivelorganisatie.

Met Leonie Sazias komt er na Pia Dijkstra een tweede 'omroepvrouw' in de Tweede Kamer.

7.

Opleiding

Het opleidingsniveau van Tweede Kamerleden blijft onveranderd hoog. Bijna twee derde (94 leden) heeft een academische opleiding gevolgd en 31 leden volgden een opleiding in het HBO (of daarmee vergelijkbare opleiding). Van enkele PVV-leden is het onderwijsniveau niet bekend.

Van de academisch opgeleide leden blijven juristen in de meerderheid (26 leden). Ook economen (17), politicologen (15), bestuurskundigen (11) en historici (10) zijn goed vertegenwoordigd. In de Kamer zitten ook nog een filosoof, een rechtsfilosoof, een architect en een archeoloog. Er zit geen medicus meer in de Kamer. Leden met een bèta-achtergrond zijn er weinig, namelijk slechts vijf.

Leiden (13) en de Universiteit van Amsterdam (19) 'leveren' de meeste Tweede Kamerleden, maar opvallend is vooral de grotere spreiding over universiteiten (van Maastricht tot Groningen en van Wageningen tot Eindhoven). Relatief hoog (zes) is het aantal leden dat in Tilburg studeerde.

8.

Opvallend

Behalve Lilian Marijnissen en Sophie Hermans zijn er onder de nieuwkomers geen andere zonen of dochters van bekende politici. CDA'er Chris van Dam is een neef (oomzegger) van oud-ARP- en CDA-Tweede Kamerlid Gerrit van Dam. Fleur Agema en Leon de Jong van de PVV hebben een relatie.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over Tweede Kamerleden, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde ervaring in de Kamer of aantal vrouwen per politieke partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.