Mr. G.C. (Gerrit) van Dam

foto Mr. G.C. (Gerrit) van Dam
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Lid van de Tweede Kamer voor de ARP en het CDA, na twintig jaar werkzaam te zijn geweest als (adjunct-)secretaris van de christelijke werkgevers. Werd in 1971 direct secretaris van de ARP-fractie. Was woordvoerder justitie, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking; op al die terreinen behoudend. Stemde in 1973 tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl en plaatste zich daarmee tegenover zijn dorps- en studiegenoot Aantjes, met wie overigens de persoonlijke verhoudingen goed bleven. In houding, doen en laten een steile calvinist, stut en steun van de rechtervleugel van ARP en CDA.

ARP, CDA
in de periode 1971-1986: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerrit Cornelis (Gerrit)

geboorteplaats en -datum
Bleskensgraaf (gem. Bleskensgraaf en Hofwegen), 28 juni 1922

overlijdensplaats en -datum
Leidschendam, 19 januari 1999

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980, opmerking: rechtervleugel
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980, opmerking: rechtervleugel

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-secretaris VPCW (Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland), van 1 augustus 1951 tot 1 mei 1953
 • algemeen secretaris VPCW (Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland), van 1 mei 1953 tot 1 september 1967
 • secretaris Federatie van Katholieke en Protestants-Christelijke Werkgeversverbonden, van 1 september 1967 tot 1 januari 1970
 • algemeen secretaris NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), van 1 januari 1970 tot 1 augustus 1971 (na fusie met het Nederlands Katholiek Werkgeversverbond)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 augustus 1971 tot 3 juni 1986

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • voorzitter Paedologisch Instituut, Vrije Universiteit, van 1987 tot 1996
 • lid Economisch en Sociaal Comité Europese Gemeenschappen, omstreeks 1988

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter vaste commissie voor de Politie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 2 december 1982
 • voorzitter Nederlandse Groep der IPU (Nederlandse Groep der Interparlementaire Unie)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Voerde in 1972 het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'
 • Was in september 1976 woordvoerder bij het debat over de abortusvoorstellen
 • Voerde in 1976 en 1977 namens de drie christendemocratische fracties het woord in de debatten over de zaak-Menten

opvallend stemgedrag (0/12)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

uit de privésfeer
 • Was een dorpsgenoot (buurjongen) van Aantjes en zat met hem op dezelfde lagere school, MULO-school en hetzelfde gymnasium. Bleef ook nadien bevriend met Aantjes.
 • Volgde in 1953 De Pous op als secretaris van de VPCW

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • W. Aantjes, "In memoriam Gerrit Cornelis van Dam 1922-1999", Trouw, 23 januari 1999

archivalia
collectie-G.C. van Dam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.