Ir. H.J. (Rik) Grashoff

foto Ir. H.J. (Rik) Grashoffvergrootglas

Rik Grashoff (1961) was van 20 mei 2015 tot 7 juni 2018 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was hij dat van 23 november 2010 tot 20 september 2012. Van 3 maart 2013 tot 12 mei 2015 was hij voorzitter van GroenLinks. De heer Grashoff was in 2008-2010 wethouder participatie, cultuur en milieu van Rotterdam. Daarvoor was hij wethouder van onder meer verkeer, ruimtelijke ordening en milieu in Delft. In 2006-2008 was hij duurzaamheidsambassadeur bij woningcorporatie Woonbron. In de Kamer hield hij zich onder meer bezig landbouw, natuur, financiën, onderwijs en defensie en in 2015/2016 leidde een onderzoek naar het breed welzijnsbegrip.

GroenLinks
in de periode 2010-2018: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Johannes (Rik)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Krimpen aan den IJssel, 5 april 1961

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 2015 tot 7 juni 2018
 • voorzitter GroenLinks, van 3 maart 2013 tot 12 mei 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 2010 tot 20 september 2012
 • wethouder (van milieu, participatie, cultuur en jongerenhoofdstad) van Rotterdam, van 4 september 2008 tot 27 mei 2010

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 23 november 2010 tot 12 januari 2011 Mariko Peters als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • formateur collegevorming gemeente Nijmegen, vanaf 30 maart 2018

vorige (2/7)
 • informateur collegevorming gemeente Nijmegen, maart 2018
 • lid Nationaal Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving, van juni 2006 tot augustus 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter parlemenataire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 december 2016 tot april 2017
 • voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek Breed Welvaartsbegrip (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 oktober 2015 tot 21 februari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • De Tweede Kamer besloot in oktober 2016 op voorstel van hem en Ed Groot (PvdA) tot het houden van een parlementaire ondervraging over fiscale constructies (34.566 )
 • Bracht in 2016 een initiatiefnota uit over weidevogels ('Vogels de Weide Wereld in') (34.530 )

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in Delft als wethouder eerstverantwoordelijke voor het autoluw maken van de binnenstad en voorts voor grote projecten als de ontwikkeling van het Zuidpoortgebied, de Spoorzone (ondertunneling spoorlijn) en de huisvesting van de bibliotheek/mediatheek (DOK)
 • In juni 2018 werd bekend dat hij al enige tijd een relatie had met partijvoorzitter Marjolein Meijer. Vanwege de schijn van invloed op de kandidaatstellingsprocedure kondigde hij aan zich na de lopende zittingsperiode niet herkiesbaar te stellen. Kort daarna besloot hij op grond van de vertrouwensbreuk die met zijn partij was ontstaan om op te stappen als Kamerlid. De relatie bleek namelijk al - anders dan hij had gezegd - sinds november 2016 te hebben bestaan.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.