Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

foto Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenwegvergrootglas

Kathalijne Buitenweg (1970) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks . Zij was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement. Daarvoor was zij medewerkster van de fracties van GroenLinks in het Europees Parlement en in de Tweede Kamer. Zij zette zich met name in voor gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie. In 2004 was zij lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese verkiezingen. Sinds 2012 was zij lid van het College voor de Rechten van de Mens. Mevrouw Buitenweg is vicefractievoorzitter. Zij houdt zich in de Kamer verder bezig met justitie, asiel en migratie.

GroenLinks
in de periode 1999-heden: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Kathalijne Maria (Kathalijne)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 27 maart 1970

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. K.M. Buitenweg (tot haar promotie, 23 september 2016)

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

fractie Europees Parlement
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerkster GroenLinks-delegatie Europees Parlement, van 1995 tot 1998
 • beleidsmedewerkster GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1998 tot 1999
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • promovenda Europees recht, Universiteit van Amsterdam, van november 2010 tot september 2016 (promotie-onderzoek gaat over het Europees Parlement)
 • lid College voor de Rechten van de Mens, van 1 oktober 2012 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in mei 2000 een verslag in over de gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.
 • Diende in april 2001 een verslag in over de begrotingsrichtsnoeren 2002 voor Europese instellingen (begrotingsprocedure).
 • Diende verslagen in over de EU-begroting voor 2002 (initiatiefprocedure), mei en oktober 2001; (begrotingsprocedure), december 2001, juli, november en december 2002.
 • Diende in februari 2002 een verslag in over de begroting 2002 van het Europees Parlement (kwijtingsprocedure).
 • Diende in april 2002 een verslag in over een fonds ter financiering van de Europese Conventie (budgetprocedure).
 • Diende in april 2003 een (verworpen) verslag in over hervorming VN-verdragen inzake verdovende middelen (initiatiefprocedure). De meerderheid van het Europees Parlement zag in het voorstel van Buitenweg een verkapte poging om drugs te liberaliseren. Na christendemocratische amendementen die pleitten voor handhaving van de status quo, stemde Buitenweg tegen haar eigen rapport.
 • Diende in april 2005 een verslag in over procedurele rechten in strafprocedures binnen de EU, voor verdachten die in een ander EU-land zijn gearresteerd (wetgevende raadplegingsprocedure). Pleitte onder meer voor uitgebreide rechten voor de advocaat, die altijd alle stukken moet kunnen inzien; en de aanwezigheid van een tolk bij alle besprekingen tussen verdachte en advocaat, bij ondervraging van verdachten, en wanneer verdachten in de rechtszaal moet verschijnen.
 • Diende in juli 2007 een verslag in over de toepassing van Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Stelde dat de Commissie naast het toezicht op de correcte wettelijke omzetting van de richtlijnen, ook oog moet hebben voor de belemmeringen in het veld. In maart 2009 stemde de commissie burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement in met dit rapport.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in een woongroep
 • Gehuwd met Maarten van Poelgeest, oud-wethouder van GroenLinks in Amsterdam
 • Haar vader was docent aan de Universiteit voor Humanistiek, haar moeder docente volwasseneneneducatie

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
k.buitenweg@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
"The European Parliament's Quest for Representative Autonomy" (dissertatie, 2016)

literatuur/documentatie
 • Jos Verlaan, "Werken in Europa. Sterker dan David", NRC Handelsblad, 8 september 2005
 • Mark Kranenburg, "Europees Parlement stelt onderzoek in naar geruchten over CIA-kampen in enkele landen in Europa. 'Wij vestigen onze hoop op openbaarheid'", NRC Handelsblad, 19 januari 2006
 • Bart Dirks, "'Als moeder heb ik ambities genoeg'", rubriek IM, De Volkskrant, 19 juli 2008
 • Volkskrant Magazine, 23 mei 2009

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.