C.M. (Corrie) van Brenk MSc

foto C.M. (Corrie) van Brenk MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer

Vakbondsvrouw, die Tweede Kamerlid voor 50PLUS was. Werkte onder meer als personeelsassistent en secretaresse, maar ging later bij de Abva/Kabo werken, onder meer als cao-onderhandelaar en regiobestuurder, en werd daarvan in 2012 voorzitter. Was ook vijf jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in De Bilt. Kreeg landelijke bekendheid als belangenbehartigster van het zorgpersoneel. Als Kamerlid voor 50PLUS kruiste zij vaak de degens met minister Koolmees, onder meer over de pensioenen. Daarnaast hield zij zich bezig met infrastructuur en waterstaat en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Was vaardig in het debat. Volgde in 2015 Henk Krol op als fractieleider, maar werd niet de nieuwe lijsttrekker en verliet in 2021 de politiek.

50PLUS
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelia Maria (Corrie)

geboorteplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 16 september 1960

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Gemeentebelangen Maartensdijk (lokale partij)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 2014
 • 50PLUS

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/20)

 • waarnemend voorzitter AbvaKabo FNV, van 2011 tot 2012
 • voorzitter AbvaKabo FNV, van juni 2012 tot 1 januari 2015
 • sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn, van 1 mei 2015 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
 • projectleider 'Senioren zelf aan zet', Seniorennetwerk Nederland, vanaf maart 2024 (KBO-Brabant)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid SER-Topvrouwen, vanaf november 2021
 • voorzitter Claimstichting Pensioen, vanaf februari 2022

vorige (2/10)
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • voorzitter Sectorkamer Zorg, welzijn en sport, SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 november 2017 tot 2 september 2019
 • lid tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 februari 2020 tot 31 maart 2021

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur win-win project KBO-Brabant, vanaf oktober 2021

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/7)
 • Diende in 2019 samen met Lilianne Ploumen (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen in (35.157)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 5 september 2019 over dreigende kortingen op pensioenen
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over een tijdelijke maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet voor pensioenverplichtingen. De verdediging van het voorstel werd in 2021 overgenomen door SP'er Bart van Kent. (35.681)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2013 kandidaat voor het voorzitterschap van de FNV. Werd verslagen door Ton Heerts. Zij behaalde 39 procent van de stemmen.
 • Werd op 3 oktober 2020 bij de verkiezing van lijsttrekker van 50PLUS verslagen door Liane den Haan. Den Haan kreeg 52 procent van de stemmen, zijzelf 42.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 9 februari 2021.