Drs. L.G.J. (Linda) Voortman

foto Drs. L.G.J. (Linda) Voortmanvergrootglas

Linda Voortman (1979) is sinds 30 oktober 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks . Eerder was zij dat van 17 juni 2010 tot 20 september 2012. Zij was gemeenteraadslid in Groningen en was bestuurder van FNV Bondgenoten. Mevrouw Voortman is in de Tweede Kamer woordvoerster op het gebied van armoede en schuldhulp, Participatiewet, wonen, emancipatie en integratie. Zij is fractiesecretaris en lid van het Presidium van de Tweede Kamer.

GroenLinks
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Linda Geertruida Johanna (Linda)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 27 juni 1979

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Groningen, van 14 maart 2002 tot 30 januari 2008
 • vakbondsbestuurder Schoonmaker FNV Bondgenoten, van 1 februari 2008 tot juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 oktober 2012 tot 18 november 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 maart 2015

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 18 november 2014 tot 9 maart 2015 als Tweede Kamerlid vervangen door Corinne Ellemeet

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich tot 2017 als Kamerlid bezig met volkshuisvesting, volksgezondheid, welzijn, sport, sociale zaken, binnenlandse zaken en asielbeleid en integratie
 • Een door haar ingediende motie waarin het beleid van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten ten aanzien van het pgb werd afgekeurd, werd op 16 september 2011 verworpen
 • Nam in 2013 van Jolande Sap de medeverdediging (samen met Pierre Heijnen en Gerard Schouw) over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het raadgevend referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.372 )
 • Nam in 2013 van Jolande Sap de medeverdediging (samen met Pierre Heijnen en Gerard Schouw) over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum.Nam in 2012 van Boris van der Ham de medeverdediging (samen met Pierre Heijnen en Linda Voortman) over van een eerder mede door Niesco Dubbelboer (PvdA) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.174 )
 • Nam in 2013 van Ineke van Gent de medeverdediging (samen met Eddy van Hijum, CDA) over van een initiatiefwetsvoorstel om de mogelijkheden voor flexibel werken uit te breiden. Werknemers kunnen bij hun werkgever ook een verzoek doen om de arbeidplaats aan te passen. De termijnen voor indiening en beslissing over zo'n verzoek worden verkort. Het voorstel werd in 2015 aanvaard en de wet verscheen in Staatsblad 2015, nr. 245. (32.889 )
 • Diende in 2013 samen met Pia Dijkstra (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over een verwijsplicht voor een arts die bezwaren heeft tegen euthanasie (33.778 )
 • Nam in 2013 de verdediging over van een door Mariko Peters ingediend initiatiefwetsvoorstel over vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur. Doel is het transparanter maken van overheden en semi-overheden, onder meer door informatie actiever ter beschikking te stellen. Vanaf 2013 trad Gerard Schouw (D66) op als medeverdediger van het voorstel en later Steven van Weyenberg. (33.328 )
 • Bracht in 2014 een initiatiefnota uit over betaalbare zorg ('Zekerheid voor zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg') (33.895 )
 • Bracht in 2014 samen met Sharon Gesthuizen (SP) een initiatiefnota uit over uitbreiding van het kinderpardon (33.953 )
 • Diende in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over toelating van Turkse burgers tot arbeidsmarkt als zij aanspraak kunnen maken op het Associatierecht (34.079 )
 • Nam in 2015 de verdediging van Corinne Ellemeet over van de initiatiefnota over transparantie in de zorg
 • Nam in 2015 de medeverdediging van Bram van Ojik over van een door Sharon Gesthuizen (SP) en Joêl Voordewind (CU) ingediende initiatiefnota over opvang van vluchtelingen
 • Diende in 2016 samen met Attje Kuiken (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541 )
 • Kwam in 2017 met een actieplan over meer woningen voor middeninkomens

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2017 als enige van haar fractie vóór een (verworpen) initiatiefvoorstel-Van Raak over grondwettelijke regeling van het correctief referendum. Zij was mede-indiener geweest van het voorstel in eerste lezing.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in 2005 finalist bij de verkiezing 'Jong raadslid van het jaar'
 • Was actief bij de LSVb (Landelijke Studentenvakbond)
 • Haar moeder is thuiszorgmedewerker, haar vader productiewerker

woonplaats
Utrecht

e-mailadres
l.voortman@tweedekamer.nl

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.