Home > Regering > Kabinet > Kabinet-Rutte III (2017 - )

Kabinet-Rutte III (2017 - )

kabinet-Rutte III

Foto RVD - Valerie Kuypers

Dit kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwam zeven maanden na de verkiezingen van 15 maart 2017 tot stand. Het bestaat uit 6 ministers van de VVD en 4 van D66 en CDA en 2 van de ChristenUnie. Verbetering van de positie van middeninkomens, het halen van klimaatdoelstellingen, investeringen in veiligheid en onderwijs en herstel van vertrouwen zijn voorname doelstellingen.

Het kabinet trad op 26 oktober 2017 aan als opvolger van het kabinet-Rutte II.

 

 

Formatie

Op donderdag 12 oktober is VVD-leider Rutte aangewezen als formateur. Dat gebeurde tijdens een debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Zalm en het door de onderhandelaars overeengekomen regeerakkoord. Dat werd eerder in de week door de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd aan Tweede Kamervoorzitter Arib. Op 20 oktober waren de namen van alle nieuwe bewindspersonen bekend, Formateur Rutte ontving hen op 23 en 24 oktober. De nieuwe bewindspersonen werden op 26 oktober beëdigd.

 
datum wat wie tot en met dagen
28 maart 2017 benoeming (in)formateur E.I. Schippers 16 mei 2017 50
17 mei 2017 benoeming (in)formateur E.I. Schippers 29 mei 2017 13
30 mei 2017 benoeming (in)formateur H.D. Tjeenk Willink 27 juni 2017 29
28 juni 2017 benoeming (in)formateur G. Zalm 10 oktober 2017 105
12 oktober 2017 benoeming (in)formateur M. Rutte 25 oktober 2017 14
26 oktober 2017 beëdiging nieuwe bewindslieden Koning Willem-Alexander    

Regeerakkoord, regeringsverklaring en beleidsprogramma

Document

Datum

Letterlijke tekst (PDF)

Regeerakkoord

10 oktober 2017

'Vertrouwen in de toekomst'

Eindverslag

10 oktober 2017

eindverslag informateur Zalm

Eindverslag

25 oktober 2017

eindverslag formateur Rutte

Regeringsverklaring

1 november 2017

Regeringsverklaring kabinet-Rutte III

Samenstelling kabinet

Minister-President
Drs. M. Rutte (vvd)

Viceminister-president
Drs. K.H. Ollongren (d66)
H.M. de Jonge (cda)
Drs. C.J. Schouten (christenunie)

Algemene Zaken
minister: Drs. M. Rutte (vvd)

Buitenlandse Zaken
minister: Drs. H. Zijlstra (vvd) (26 oktober 2017 - 13 februari 2018)
minister a.i.: S.A.M. Kaag (d66) (vanaf 13 februari 2018)

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
minister: S.A.M. Kaag (d66)

Justitie en Veiligheid
minister: Mr. F.B.J. Grapperhaus (cda)
staatssecretaris: M.G.J. Harbers (vvd)

minister voor Rechtsbescherming
minister: Drs. S. Dekker (vvd)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: Drs. K.H. Ollongren (d66)
staatssecretaris: Drs. R.W. Knops (cda)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
minister: Mr.Drs. I.K. van Engelshoven (d66)

minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media
minister: Drs. A. Slob (christenunie)

Financiën
minister: Mr. W.B. Hoekstra (cda)
staatssecretaris: Drs. M. Snel (d66)

Defensie
minister: Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (cda)
staatssecretaris: Drs. B. Visser (vvd)

Infrastructuur en Waterstaat
minister: Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (vvd)
staatssecretaris: Drs. S. van Veldhoven (d66)

Economische Zaken en Klimaat
minister: Ir. E.D. Wiebes (vvd)
staatssecretaris: Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (cda)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
minister: Drs. C.J. Schouten (christenunie)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Drs. W. Koolmees (d66)
staatssecretaris: Drs. T. van Ark (vvd)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: H.M. de Jonge (cda)
staatssecretaris: Drs. P. Blokhuis (christenunie)

minister voor Medische Zorg
minister: Mr.Drs. B.J. Bruins (vvd)

Parlementaire verhoudingen

Bijzonderheden

Op 31 januari 2018 werd overeenstemming bereikt met provinciale en gemeentelijke bestuurders over een protocol voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Er komt een tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die onfhankelijk van NAM en overheid besluit over oorzaak van schades en de schadevergoeding.


Meer over