Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen

foto Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen
bron: Rijksoverheid.nl

Alexandra van Huffelen (1968) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Koninkrijksrelaties en digitalisering in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was zij vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën, belast met toeslagen en douane. Mevrouw Van Huffelen was van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020 Eerste Kamerlid voor D66 en eerder onder meer wethouder voor duurzaamheid in Rotterdam. In 2014 werd zij algemeen directeur van het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoersbedrijf. Daarvoor was zij werkzaam in de energiesector en interim-manager bij "De Publieke Zaak". Als Eerste Kamerlid hield zij zich bezig met economische zaken en klimaat en financiën.

D66
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Alexandra Carla (Alexandra)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 21 juli 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • wethouder (voor duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) van Rotterdam, van mei 2010 tot mei 2014
 • algemeen directeur GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf) Amsterdam, van 1 juni 2014 tot 29 januari 2020
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met Toeslagen en Douane), van 29 januari 2020 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met digitalisering), vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris van BZK belast met 1. Koninkrijksrelaties, 2. Informatiesamenleving & Overheid, 3. SSC ict en doc-direct; 4. Digitale rijksdienst en digitale veiligheid overheid, 5. Identiteit, Basisregistratie Personen en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, 6. Beperking regeldruk voor burgers, 7. Open data, 8. Borgen transparantie en normering algoritmes en 9. NL digitaliseringsstrategie, normering beleid digitalisering en desinformatie

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • voorzitter Fietsersbond, van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016
 • lid Mobiliteitstafel Klimaatakkoord, van 20 maart 2018 tot 29 januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Presenteerde in december 2020 het rapport 'Alternatieven voor het toeslagenstelsel'. Daarin staan drie scenario’s om het stelsel te hervormen. Bij de varianten is gekeken of ze begrijpelijk zijn, wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat ze bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten en de uitvoerbaarheid. Doel is de herziening in 2025 te realiseren.
 • Bracht in 2022 een werkagenda voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving uit. Onderdelen daarvan zijn digitale vaardigheid, digitale kluizen, bestrijden van desinformatie en een keurmerk voor algoritsmes.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2020 de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (Stb. 543) tot stand. Vooruitlopend op een latere stelselherziening komen er maatregelen voor de korte termijn op weg naar een beter en menselijker toeslagensysteem, met praktische rechtsbescherming. (35.574)
 • Bracht in 2023 als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Wet digitale overheid in het Staatsblad. De wet regelt over de verdere digitalisering van de overheid zaken als de verplichtstelling van bepaalde standaarden in het berichtenverkeer, de informatieveiligheid, de verantwoordelijkheid voor het beheer van voorzieningen en diensten en de digitale toegang van burgers en bedrijven tot digitale informatie. Het wetsvoorstel was in 2018 ingediend door staatssecretaris Knops en in 2020 door hem verdedigde in de Tweede Kamer. (34.972)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verloor in 2013 met 460 stemmen de strijd om het voorzitterschap van D66 van Fleur Gräper
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.