Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA

foto Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA
bron: Rijksoverheid

Eric Wiebes (1963) is sinds 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij van 4 februari 2014 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II. In 2010-2014 was de heer Wiebes namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal.

VVD
in de periode 2014-heden: staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Eric Derk (Eric)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 12 maart 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2005 (was eerder lid omstreeks 1983)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • minister van Economische Zaken en Klimaat, vanaf 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale zaken, financiën lagere overheden, loterij- en muntwezen en domeinen), van 4 februari 2014 tot 26 oktober 2017
 • wethouder (belast met verkeer, vervoer en infrastructuur (inclusief Noord/Zuidlijn en Luchtkwaliteit) en ICT) van Amsterdam, van 19 mei 2010 tot 4 februari 2014
 • interim-directeur Communicatie, ministerie van Economische Zaken, 2009

takenpakket (bewindspersoon) (2/3)
 • Is als minister tevens belast met klimaat (klimaatverandering, emissies)
 • Was tevens vanwege het voorzitterschap van minister Dijsselbloem tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de eurogroep

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
 • lid Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda, van 2013 tot 2014
 • lid bestuur Stadsregio Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Kwam in 2018 met een Fiscale Beleidsagenda waarin vijf prioriteiten worden benoemd. Dat zijn het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van belasting op arbeid, een concurrend blijvend vestigingsklimaat, verdere vergroening van het belastingstelsel en betere uitvoerbaarheid.
 • Bereikte op 31 januari 2018 met provinciale en gemeentelijke bestuurders overeenstemming over een protocol voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Er komt een tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die onfhankelijk van NAM en overheid besluit over oorzaak van schades en de schadevergoeding. Met de NAM werd afgesproken dat openstaande meldingen uiterlijk voor 1 juli 2018 moeten zijn afgehandeld, hetzij door ze op te lossen, hetzij door een redelijk eindbod te doen.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Stb. 45) tot stand. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt er een mogelijkheid voor opdrachtgevers en -nemers om een overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De wet moet schijnzelfstandigheid tegengaan. (34.036)
 • Bracht in 2015 de Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst (Stb. 378) tot stand, die de grondslag legt om het berichtenverkeer tussen belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn alleen digitaal te laten plaatsvinden. (34.196)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Slaagde er in 2015 na onderhandelingen met oppositiepartijen in zijn belastingplan door het parlement te loodsen, onder meer door een indiening (en aanvaarding) van een novelle over verhoging van de maximale arbeidskorting, extra middelen voor de ouderenkorting en verhoging van het heffingvrije vermogen voor box 3

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn vader was kernfysicus. Hij overleed toen Eric 9 jaar was.
 • Was gedurende enige jaren op de faculteit de studentwoordvoerder en denker over onderwijsvraagstukken
 • Was oprichter en lijsttrekker van studentenpartij in de faculteitsraad

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden