Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA

foto Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBAvergrootglas

Eric Wiebes (1963) is sinds 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III . Daarvoor was hij van 4 februari 2014 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II . In 2010-2014 was de heer Wiebes namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal.

VVD
in de periode 2014-heden: staatssecretaris, minister

Voornamen (roepnaam)

Eric Derk (Eric)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 12 maart 1963

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2005 (was eerder lid omstreeks 1983)

Hoofdfuncties/beroepen

 • energy engineer, Shell Internationale Petroleum Maatschappij, van april 1987 tot januari 1990
 • associate consultant, McKinsey & Company, van januari 1990 tot januari 1993
 • senior vennoot, "OC&C Strategy Consultants", van januari 1993 tot april 2004
 • directeur Marktwerking, ministerie van Economische Zaken, van september 2004 tot september 2007
 • plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken, van september 2007 tot mei 2010
 • interim-directeur Communicatie, ministerie van Economische Zaken, 2009
 • wethouder (belast met verkeer, vervoer en infrastructuur (inclusief Noord/Zuidlijn en Luchtkwaliteit) en ICT) van Amsterdam, van 19 mei 2010 tot 4 februari 2014
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale zaken, financiën lagere overheden, loterij- en muntwezen en domeinen), van 4 februari 2014 tot 26 oktober 2017
 • minister van Economische Zaken en Klimaat, vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Was tevens vanwege het voorzitterschap van minister Dijsselbloem tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de eurogroep
 • Is als minister tevens belast met klimaat (klimaatverandering, emissies)

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2014 een beleidsbrief uit over de Belastingdienst. Knelpunten zijn onder meer de digitalisering en de complexiteit van de wet- en regelgeving, onder andere bij de uitvoering van toeslagen. Gewaarschuwd wordt dat snelle oplossing daarvan niet eenvoudig zal zijn. (31.066 )
 • Bereikte op 31 januari 2018 met provinciale en gemeentelijke bestuurders overeenstemming over een protocol voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Er komt een tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die onfhankelijk van NAM en overheid besluit over oorzaak van schades en de schadevergoeding. Met de NAM werd afgesproken dat openstaande meldingen uiterlijk voor 1 juli 2018 moeten zijn afgehandeld, hetzij door ze op te lossen, hetzij door een redelijk eindbod te doen.
 • Kwam in 2018 met een Fiscale Beleidsagenda waarin vijf prioriteiten worden benoemd. Dat zijn het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van belasting op arbeid, een concurrend blijvend vestigingsklimaat, verdere vergroening van het belastingstelsel en betere uitvoerbaarheid.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 196) tot stand over verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en tot maximering van het pensioengevend inkomen. De jaarlijkse pensioenopbouw gaat omlaag van 2,25 naar 1,875 procent van het inkomen. De fiscale ondersteuning van pensioenopbouw wordt versoberd om langer doorwerken te stimuleren en vanwege de staatsuitgaven. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Weekers. Via een novelle werden afspraken met oppositiefracties geregeld, zoals de aftopping van nettolijfrente en betere pensioenopbouw door zzp'ers, alsmede invoering van waarborgen voor een evenwichtige verlaging van de pensioenpremies per 1 januari 2015. (33.610 , 33.847 )
 • Bracht in 2015 de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Stb. 207) tot stand. Overheidsondernemingen die economisch actief zijn op een markt met ook private ondernemingen, worden op dezelfde wijze aan heffing van Vpb onderworpen als private ondernemingen. Hiermee wordt verstoring van concurrentieverhoudingen tegengegaan. (34.003 )
 • Bracht in 2015 de Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst (Stb. 378) tot stand, die de grondslag legt om het berichtenverkeer tussen belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn alleen digitaal te laten plaatsvinden. (34.196 )
 • Bracht in 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Stb. 45) tot stand. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt er een mogelijkheid voor opdrachtgevers en -nemers om een overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De wet moet schijnzelfstandigheid tegengaan. (34.036 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Muiderberg
 • Was oprichter en lijsttrekker van studentenpartij in de faculteitsraad
 • Was gedurende enige jaren op de faculteit de studentwoordvoerder en denker over onderwijsvraagstukken
 • Zijn vader was kernfysicus. Hij overleed toen Eric 9 jaar was.

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Jelle Brandsma en Bart Zuidervaart, "Een vrolijke bèta", Trouw, 11 november 2014
 • Emilie van Outeren en Philip de Witt Wijnen, "On-Haags, technocratisch typetje", NRC Weekend, 20 en 21 juni 2015
 • Enzo van Steenbergen, "De sluwe niet-politicus", NRC Handelsblad, 19 oktober 2017

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.