Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - 13 januari 2022

donderdag 13 januari 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Education, Culture and Science (OCW)

Besluiten bij: 35420 - Noodpakket banen en economie

Besluiten bij: 35628 - Evenwichtiger maken van verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in bestuur en de RvC van grote naamloze en besloten vennootschappen

Besluiten bij: 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Besluiten bij: 32820 - Nieuwe visie cultuurbeleid

Besluiten bij: 32827 - Toekomst mediabeleid

Besluiten bij: 35968 - Archiefwet 2021

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 32156 - Monumentenzorg

Besluiten bij: 35975 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota)

Besluiten bij: 33846 - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Besluiten bij: 36005 - Tweede suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (tegemoetkoming musea ivm lockdown december 2021)

Besluiten bij: 35765 - Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Besluiten bij: 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Besluiten bij: 29338 - Wetenschapsbudget

Besluiten bij: 22452 - Internationalisering van het onderwijs

Besluiten bij: 27923 - Werken in het onderwijs

Besluiten bij: 31511 - Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluiten bij: 24724 - Studiefinanciering

Besluiten bij: 31524 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Besluiten bij: 35946 - Verzamelwet OCW 20..

Besluiten bij: 31497 - Passend onderwijs

Besluiten bij: 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Besluiten bij: 31293 - Primair Onderwijs

Besluiten bij: 29240 - Veiligheid op school

Besluiten bij: 33905 - Transitie in onderwijstoezicht

Besluiten bij: 26695 - Voortijdig school verlaten

Besluiten bij: 34398 - Initiatiefnota over beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten

Besluiten bij: 31332 - Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Besluiten bij: 31289 - Voortgezet Onderwijs

Besluiten bij: 30420 - Emancipatiebeleid

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 21501-34 - Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Overige besluiten: