Besluitpunt "Vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen"

 

Zaak:

 

Voorstel:

De commissie EZK verzoeken de behandeling over te nemen.

Noot:

De minister schrijft dat zoals eerder aangegeven (Kamerstuk 32156, nr. 112)

het aan een nieuw kabinet is om te besluiten wederom extra budget voor deze regelingen beschikbaar te stellen.

EZK, BiZa

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers