Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 

1.

Nederlandse dossiers