Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-01-13
volgnummer 19B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat over passend onderwijs.