Besluitpunt "Reactie op een aantal moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Toevoegen aan het dossier mbo.