Besluitpunt "Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat op 26 januari a.s. over examens in het voortgezet onderwijs.

 

1.

Nederlandse dossiers