Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van bezorgde ouders van basisschool De Hazesprong in Nijmegen"

 

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. / Slob - 3 januari 2022 / Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van bezorgde ouders van basisschool De Hazesprong in Nijmegen - 2022Z00028

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2021D14758.

Emancipatie