Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs"

 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. / Slob - 15 maart 2021 / Verbeteraanpak passend onderwijs: de voortgang van de afbouw van de reserves bij samenwerkingsverbanden en de motie van de leden Van Meenen en Rog over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs - 31497- 395

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat passend onderwijs.