Besluitpunt "Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij diverse dossiers (curriculum; passend onderwijs;

onderwijsachterstanden etc.!)

 

1.

Nederlandse dossiers