Besluitpunt "Afschrift brief aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) m.b.t. / subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2021D18067.