Besluitpunt "Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek / Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-01-13
volgnummer 28A
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (Inbreng feitelijke vragen?).