Besluitpunt "Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek / Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (Inbreng feitelijke vragen?).