Besluitpunt "AANGEHOUDEN BRIEVEN TOT NIEUWE KABINET"

 

Zaak:

Aanbieding advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van Onderwijsraad 2021Z17512

Voorstel:

Een kabinetsreactie vragen.

Planning van werkzaamheden