Besluitpunt "DOSSIERS / • / Commissiedebat / 000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo / • / Commissiedebat / 001 Dossier corona en funderend onderwijs / • / Commissiedebat / 002 Dossier Onderwijstoezicht / • / Commissiedebat / 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo / • / Commissiedebat / 004 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs / • / Commissiedebat / 005 / Governance in het onderwijs / • / Commissiedebat / 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen / • / Commissiedebat / 010 Dossier Het jonge kind / • / Commissiedebat / 011 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid / • / Commissiedebat / 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs / • / Commissiedebat / 013 Dossier schoolleidersregister po / • / Commissiedebat / 016 Dossier Krimp in het onderwijs / • / Commissiedebat / 017 Dossier Overgangen po en vo / • / Commissiedebat / 018 Dossier Thuisonderwijs / • / Commissiedebat / 020 Dossier VO / • / Commissiedebat / 021 Dossier / Cornelius / Haga Lyceum / • / Commissiedebat / 023 Dossier Maatwerkdiploma / • / Commissiedebat / 024 Dossier Nederlands als tweede taal / • / Commissiedebat / 025 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO / • / Commissiedebat / 030 dossier Mbo / • / Commissiedebat / 032 Dossier / Governance in het mbo / • / Commissiedebat / 033 Dossier Leven Lang Ontwikkelen / • / Commissiedebat / 034 Laaggeletterdheid / • / Commissiedebat / 039 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo / • / Commissiedebat / 040 Dossier Hoger onderwijs / • / Commissiedebat / 041 Dossier Studiefinanciering / • / Commissiedebat / 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie / • / Commissiedebat / 043 Dossier studeren met een beperking / • / Commissiedebat / 044 Dossier Leraren en Lerarenopleidingen / Commissiedebat / 050 Dossier Wetenschapsbeleid / Commissiedebat / 060 Dossier Cultuur / Commissiedebat / 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim) / Commissiedebat / 070 Dossier Media / Commissiedebat / 080 Dossier Emancipatie / Commissiedebat / 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer / Rondvraag Overig / Geen agendapunten / Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer / Geen agendapunten / Overig (besloten) / Geen agendapunten"