Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille mbo, ho en wetenschapsbeleid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-01-13
volgnummer 11\
 

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van / Engelshoven - 8 oktober 2021 / Reactie op verzoek commissie over een landelijk tekort aan tandartsen met regionale noodgebieden en de noodzaak een opleiding Tandheelkunde te starten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - 2021Z17578

Voorstel:

Ter bespreking.