Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie reactie over de brief met betrekking tot private activiteiten van universitaire holdings en dochterondernemingen"

 

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van / Engelshoven - 15 december 2021 / Reactie op verzoek commissie reactie over de brief met betrekking tot private activiteiten van universitaire holdings en dochterondernemingen - 2021Z23610

Voorstel:

Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2020D37281.