Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Toevoegen aan het dossier Thuisonderwijs, voor wat betreft de aspecten

Vrijstelling op basis van levensbeschouwelijke gronden; in afwachting van nog te ontvangen voorstellen over thuisonderwijs.

Volgcommissie(s):

VWS

 

1.

Nederlandse dossiers