Besluitpunt "AANGEHOUDEN BRIEVEN TOT NIEUWE KABINET"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Toevoegen aan het dossier curriculumvernieuwing in het funderend onderwijs.