Besluitpunt "Openstaande schriftelijke overleggen"

 

Zaak:

Schriftelijke overleggen etc. openstaand 220113 - 2022Z00404

Voorstel:

Ter bespreking (minister verzoeken om de antwoorden op het schriftelijke overleg over de voortgangsrapportage over het Nationaal Programma

Onderwijs met spoed te beantwoorden?) .