Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille emancipatie"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (toevoegen aan het dossier emancipatiebeleid?).

Noot:

De minister schrijft dat in het voorjaar van 2021 de Kamer wordt geïnformeerd over hoe opvolging zal worden gegeven aan dit advies.

 

1.

Nederlandse dossiers