Besluitpunt "Evaluatierapport onderzoek en wetenschapsbeleid"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De minister schrijft dat, gelet op de demissionaire status van het kabinet, het aan haar opvolger is om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het evaluatierapport op het vlak van sturingsfilosofie en daarin keuzes te maken.