Besluitpunt "Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat op 26 januari a.s. over examens in het voortgezet onderwijs.

 

1.

Nederlandse dossiers