Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille mbo, ho en wetenschapsbeleid"

 

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van / Engelshoven - 3 februari 2021 / Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Mevrouw S. met betrekking tot de studieschuld en de gevolgen daarvan - 2021Z02216

Voorstel:

Toevoegen aan het dossier studiefinanciering.