Besluitpunt "Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking: besluitvorming over deelnemers rondetafelgesprek en inbrengdatum voor het verslag.

Noot:

Is aangehouden uit de procedurevergadering van 16 december jl.

Volgcommissie(s):

BiZa, DiZa