Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille mbo, ho en wetenschapsbeleid"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Naar verwachting ontvangt de Kamer binnenkort een brief van de regering met aankondiging hoe wordt omgegaan met aanhangige wetgeving.