Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Inbrengdatum feitelijke vragen voor het verslag vaststellen op vrijdag 4 februari 2022 te 10.00 uur.

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap