Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs"

 

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. / Dekker - 13 juni 2017 / Reactie op brief Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) te Amsterdam m.b.t. kleuteronderwijs - 2017Z08123

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.