Besluitpunt "Nahang van het Besluit bekostiging WEC 2022"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Eerder is aan de Kamer in het kader van de voorhangprocedure al een ontwerp van dit besluit voorgelegd (

Kamerstukken II 2020-2021, 31497, nrs.42 en 416 (Verslag van een schriftelijk overleg).

 

1.

Nederlandse dossiers