Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs"

 

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. / Slob - 29 januari 2019 / Reactie op verzoek commissie inzake brief WSK met verzoek om aandacht voor overtreding verbod op afname Cito-toetsen in groep 1 en 2 en brief WSK aan Cito m.b.t. normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld - Taal’ - 2019Z01503

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.